Община Враца вече е част от платформата CEMIS.BG

CEMIS.BG е платформа за кръгова икономика

Враца е втората община след София, която се включва в платформата за кръгова икономика. Чрез нея, гражданите ще могат да се информират за местата за предаване на образуваните битови отпадъчни материали, както и за възможностите за тяхното предотвратяване, рециклиране и оползотворяване.
 
В приложението могат да бъдат открити всички места за предаване на опаковки, текстил, автомобилни гуми, батерии, електроника, опасни отпадъци и др., както и за наличните компостери и площадки за разделно събиране на отпадъци и техните точни локации.
 
Платформата представя и предимствата на кръговата икономика, както и превръщането на използваните стоки и продукти в ресурс за повторна употреба.

Още от "Враца"

Последни новини

Най-четени