Общинският съвет прие вътрешни компенсирани промени в капиталовите разходи в Бюджет 2022 на Община Мездра 

Местният парламент упълномощи кмета Иван Аспарухов да представлява Община Мездра на Общото извънредно неприсъствено заседание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД - Враца

Общински съвет в Мездра
Общински съвет в Мездра Източник: Община Мездра

Общинският съвет (ОбС) одобри частична актуализация и прие вътрешни компенсирани промени в капиталовите разходи в Бюджет 2022 на Община Мездра. Решението беше взето на ноемврийската сесия на местния парламент. С приетите промени се цели ефективно използване на осигурения със Закона за държавния бюджет на Република България за тази година финансов ресурс за капиталови разходи и неговото усвояване в пълен размер след приключване на процедурите по Закона за обществените поръчки, обявени във връзка с изпълнението на Инвестиционната програма на Общината. 

Кметът на Мездра инж. Иван Аспарухов-1
Кметът на Мездра инж. Иван Аспарухов-1 Източник: Община Мездра


С друго свое решение ОбС одобри средства в размер на 17 812 лв., формирани като остатък от допълнителен трансфер по бюджета на Община Мездра с ПМС №326 от 2021 г. след приключване на дейностите по одобрените мерки във връзка с Covid-19, да се използват за издръжка чрез вътрешнокомпенсирани промени. 


ОбС прие плановете за дейността през 2023 г. на 21 читалища в общината - тези в гр. Мездра и в селата Боденец, Брусен, Върбешница, Горна и Долна Кремена, Дърманци, Елисейна, Зверино, Злидол, Игнатица, Крапец, Лик, Лютиброд, Моравица, Оселна, Ослен Криводол, Ребърково, Руска Бела, Типченица и Царевец. Единственото читалище, чийто план за дейността не беше приет, е НЧ "Фар-1927" - с. Лютидол, тъй като такъв не е представен. 


Местният парламент упълномощи кмета Иван Аспарухов да представлява Община Мездра на Общото извънредно неприсъствено заседание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД - Враца и да представи позицията на Общината по точката в дневния ред. 

Заседание на Общинския съвет в Мездра
Заседание на Общинския съвет в Мездра Източник: Община Мездра


ОбС се разпореди с имоти - частна общинска собственост в землищата на селата Долна Кремена, Игнатица и Оселна и прие решения, касаещи изграждането на две фотоволтаични електроцентрали с мощност до 1 MW в землищата на селата Горна Кремена и Дърманци. 

Още от "Враца"

Община Мездра организира кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Кампанията се реализира във връзка с изпълнение на дейностите през 2022 г. по Програмата за управление на отпадъците на община Мездра за периода 2021-2028 г.

Прочетете повече прочетете повече

Последни новини

Най-четени