Приключва изпълнението на Инвестиционната програма на Община Мездра за 2023 г. (СНИМКИ)

В нея са включени повече от 90 инфраструктурни обекти, предимно ремонт на улици и подмяна на водопроводи в гр. Мездра и в съставните села на общината

Мездра, ул. "Патриарх Еввтимий"
Мездра, ул. "Патриарх Еввтимий" Източник: Община Мездра

В заключителен етап навлезе изпълнението на Инвестиционната програма на община Мездра за 2023 г., която е в размер на над 5 000 000 лв. В нея са включени повече от 90 инфраструктурни обекти, предимно ремонт на улици и подмяна на водопроводи в гр. Мездра и в съставните села на общината.

 

С целева субсидия за капиталови разходи е извършен основен ремонт на 10 улици с обща дължина около 1 700 м и подмяна на водопроводите на 3 улици с обща дължина 800 м в 10 съставни села на общината:

• Основен ремонт на ул. "Коритен" в с. Лютиброд с дължина 455 м и ширина 5 м;

Село Лютиброд
Село Лютиброд Източник: Община Мездра

• Основен ремонт на ул. "Георги Димитров" в с. Зверино с дължина 300 м и ширина 4,5 м;

Село Зверинов
Село Зверинов Източник: Община Мездра

• Основен ремонт на ул. "Витоша" в с. Боденец с дължина 185 м и ширина 6 м;

Село Боденец, ул.
Село Боденец, ул. "Витоша" Източник: Община Мездра

• Основен ремонт на ул. "Подбалканска" в с. Лик с дължина 174 м и ширина 5 м;

Село Лик, ул.
Село Лик, ул. "Климент Охридски" Източник: Община Мездра

• Основен ремонт на ул. "Баба Тонка" в с. Лик с дължина 150 м и ширина 5 м;

• Основен ремонт на ул. "Бузлуджа" в с. Царевец с дължина 140 м и ширина 6 м;

Село Царевец
Село Царевец Източник: Община Мездра

• Основен ремонт на ул. "Витоша" в с. Моравица с дължина 110 м и ширина 6 м;

Село Моравица, ул.
Село Моравица, ул. "Витоша" Източник: Община Мездра

• Основен ремонт на ул. "Климент Охридски" в с. Лик с дължина 100 м и ширина 5 м;

Село Лик, ул.
Село Лик, ул. "Климент Охридски" Източник: Община Мездра

• Основен ремонт на ул. "Александър Стамболийски" в с. Зверино с дължина 60 м и ширина 4,5 м;

Ремонтирана улица в село Зверино
Ремонтирана улица в село Зверино Източник: Община Мездра

• Основен ремонт на ул. "Дъб" и уширение за връзка с ул. "Кирил и Методий" в с. Дърманци с обща площ 400 кв. м;

• Основен ремонт на водопровод на ул. "Георги Димитров" в с. Игнатица с дължина 350 м,

• Основен ремонт на водопровод на ул. "Прогрес" в с. Брусен с дължина 255 м.,

• Основен ремонт на водопровод на ул. "Тодор Каблешков" в с. Руска Бела с дължина 195 м.

 

Изпълнител на основния ремонт на 10-те улици в селата Лютиброд, Зверино, Боденец, Лик, Царевец, Моравица и Дърманци е "Гарант-90 - Цонев и сие" ООД - Враца, а на основния ремонт на водопроводите на 3-те улици в селата Игнатица, Брусен и Руска Бела - "ЛКС" ООД - Мездра.

 

Село Зверино, ремонтирана улица
Село Зверино, ремонтирана улица Източник: Община Мездра

Завърши също основният ремонт на 3 улици в гр. Мездра - ул. "Георги Бенковски", ул. "Оборище" и ул. "Пирин", предстои да приключи основният ремонт на ул. "Св. Патриарх Евтимий", с обща дължина на четирите улици 1 700 м. Изпълнител на ремонта на ул. "Оборище" и на  ул. "Пирин" е "Актив Билдинг инк" ЕООД - София, на ул. "Георги Бенковски" - "Европейски пътища" АД - Пловдив, а на ул. "Св. Патриарх Евтимий" - "Теком Инвест" ЕООД - Враца. За изпълнението на тези 17 инфраструктурни обекти Община Мездра инвестира общо 1 542 458 лв.

 

Инвестиционната програма включва ремонт на още 47 улици:

• 7 в гр. Мездра - "Арда", "Софроний", "Петър Берон", "Васил Левски", "Цанко Церковски", "Веслец" и в междублоковото пространство на ул. "Христо Ботев" №90);

Мездра, ул.
Мездра, ул. "Пирин" Източник: Община Мездра
Мездра, ул.
Мездра, ул. "Оборище" Източник: Община Мездра
Мездра, ул.
Мездра, ул. "Бенковски" Източник: Община Мездра
Мездра, ул.
Мездра, ул. "Патриарх Еввтимий" Източник: Община Мездра
Мездра, ул.
Мездра, ул. "Цанко Церковски" Източник: Община Мездра
Мездра, ул.
Мездра, ул. "Васил Левски" Източник: Община Мездра
Мездра, ул.
Мездра, ул. "Арда" Източник: Община Мездра
Мездра, ул. Петър Берон
Мездра, ул. Петър Берон Източник: Община Мездра

• и 40 в селата Боденец, Брусен, Върбешница, Горна Бешовица, Горна и Долна Кремена, Дърманци, Елисейна, Игнатица, Зверино, Злидол, Крапец, Крета, Лик, Лютиброд, Лютидол, Моравица, Ослен Криводол, Очиндол, Ребърково, Руска Бела, Старо село, Типченица и Царевец,

• подмяна на водопроводите на 4 улици в Елисейна, Лик, Ребърково и Царевец,

• ремонт на тротоарите на ул. "Георги Димитров" в с. Горна Кремена и на площада в с. Очиндол.

В изпълнение на капиталовата програма, заложена в Бюджет 2023, са изготвени технически проекти за основен ремонт на 13 улици в гр. Мездра: "Васил Априлов", "Витоша", "Георги Кирков", "Добруджа", "Косматица", "Люлин", "Първи май", "Сердика", "Средна гора", "Стара планина", "Стефан Стамболов", "Христо Смирненски" и ул. "Шипка" (в участъка от ул. "Динко Петров" до ул. "Ал. Стамболийски").

 

Мездра, детска площадка
Мездра, детска площадка Източник: Община Мездра

Сред останалите инвестиционни обекти са:

• изграждане на нов довеждащ водопровод от каптаж "Пещта" в землището на с. Кален до с. Горна Кремена и с. Долна Кремена,

• погасяване на главница по инвестиционен кредит за изпълнение на Проект "Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ - Мездра",

• рехабилитация на общински път Мездра - Боденец,

• укрепване на свлачище в землището на с. Лютидол,

• основен ремонт на сепарираща инсталация в Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра край с. Косталево,

• ремонт на спортната площадка в ПГ "Алеко Константинов" - гр. Мездра,

• площад, градина за отдих и сцена за обществени мероприятия, детска и фитнес площадка в с. Оселна,

• доставка на съоръжения за игра за детски площадки,

• изготвяне на технически проект за енергийна ефективност на новия корпус в СУ "Св. Климент Охридски" - с. Зверино.

 

Мездра, детска площадка
Мездра, детска площадка Източник: Община Мездра

 

Още от "Враца"

Последни новини

Най-четени