Съвместно учение за симулиране на реална кризисна ситуация ще се проведе в Мездра

Жандармерийската служба (инспекторат) в окръг Мехединци, Румъния участва в качеството й на партньор

Joint Efforts Against Natural Disasters
Joint Efforts Against Natural Disasters Източник: Община Мездра

На 13 и 14 декември 2021 г. гр. Мездра ще се проведе съвместно учение за симулиране на реална кризисна ситуация. Събитието е част от дейностите по Проект "Съвместни усилия срещу природните бедствия" ("Joint Efforts Against Natural Disasters" - JEAND), ROBG 416, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.

 

В съвместното учение ще вземат участие представители на Община Мездра, в качеството й водещ партньор по проекта, и на Жандармерийската служба (инспекторат) в окръг Мехединци, Румъния, в качеството й на партньор. В занятието ще се включат доброволното формирование към Община Мездра и екипи на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" и на Районно управление "Полиция" - Мездра, на Център за спешна медицинска помощ и на Български червен кръст - Враца.

 

Учение за реакция при природни бедствия
Учение за реакция при природни бедствия Източник: Община Мездра

По време на учението ще бъде "проиграна" симулация на реална кризисна ситуация - оказване на помощ на пострадали при земетресение, в резултат на което се е активизирало свлачище, земна маса е затрупала изхода на жилищна сграда и е възникнал пожар. Основните цели на занятието са, от една страна, да се провери дали екипите са подготвени за бърза и правилна реакция при бедствена ситуация, а от друга - координиране на взаимодействието между кризисния щаб и различните институции.

 

Учението ще се проведе на 13 декември (понеделник) от 14:00 до 16:00 часа на територията на Общинско предприятие "Чистота" в гр. Мездра. В рамките на двудневното учение ще бъде организирана кръгла маса, на която ще бъде обсъдено проведеното практическо занятие, както и съвместната Стратегия и План за действие при кризисни ситуации в трансграничния регион. Предвижда се и посещение на укрепеното свлачище в село Игнатица, община Мездра.

 

Повече информация за проекта може да намерите на неговата интернет страница.

Още от "Враца"

Последни новини

Най-четени