Три училища от община Мездра ще получат финансиране по Националната програма на МОН "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда"

От област Враца са одобрени за финансиране проектите на 21 общински и държавни училища

Три училища от община Мездра ще получат финансиране по Националната програма на МОН
Три училища от община Мездра ще получат финансиране по Националната програма на МОН Източник: Община Мездра

Нови стаи по хуманитарни науки, занимания по интереси или училищни библиотеки ще бъдат изградени в 642 училища и в 10 центъра за специална образователна подкрепа (ЦСОП), съобщават от Министерство на образованието и науката (МОН). Финансирането в размер на 9 720 000 лв. се осигурява от МОН по Национална програма "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда".

 

Сред класираните за финансиране проекти по Модул 1 "Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт" на 652 общински и държавни училища и ЦСОП са и тези на три учебни заведения от община Мездра. Това са ПГ "Алеко Константинов" - гр. Мездра, СУ "Св. Климент Охридски" - с. Зверино и ИОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Мездра. За изпълнението на дейностите по модула трите учебни заведения ще получат общо около 45 000 лв.: ПГ "Алеко Константинов" - 14 997 лв., СУ "Св. Климент Охридски" - 14 982 лв. и  ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - 14 980 лв.

 

От област Враца са одобрени за финансиране проектите на 21 общински и държавни училища: 7 от община Враца, 4 от община Бяла Слатина, 3 от община Мездра, по 2 от общините Мизия и Роман и по 1 от общините Козлодуй, Криводол и Оряхово.

 

Модул "Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт" на Национална програма "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда" дава възможност на училища и на центрове за специална образователна подкрепа да създават и/или обновяват учебен кабинет/класна стая, в който/която учениците се обучават за придобиване на ключови компетентности в областта на  хуманитарните науки; да създават и/или обновяват стая за занимания по интереси (целодневна организация на учебния ден); да създават и/или обновяват училищна библиотека/кът за четене; да провеждат инициативи в създадения кът за четене/училищна библиотека.

Още от "Враца"

Последни новини

Най-четени