"ВиК" - Враца приключва успешно мащабен проект за реконструкция и доизграждане на водопроводната и на канализационната мрежи във Враца, Мездра, Бяла Слатина и Козлодуй

На събитието присъстваха областният управител на Враца Надя Донкинска, Владимир Бибов - член на Управителния съвет на "Български ВиК холдинг" ЕАД, представители на общините Мездра и Бяла Слатина

Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД - Враца
Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД - Враца Източник: Община Враца

В рамките на Проект "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД - Враца" в гр. Мездра се състоя официална церемония "Рязане на лента", организирана от "ВиК" ООД - Враца, в качеството на бенефициент по проекта.

 

На събитието присъстваха областният управител на Враца Надя Донкинска, Владимир Бибов - член на Управителния съвет на "Български ВиК холдинг" ЕАД, представители на общините Мездра и Бяла Слатина, на изпълнителите на строителните обекти и на медиите.

 

По време на събитието бяха представени общите и специфичните цели, извършените дейности и постигнатите резултати от изпълнението на проекта, който се осъществява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз и на националния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) 2014-2020 г.

 

Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от
Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД - Враца Източник: Община Мездра

Проектът е на обща стойност 56 928 620 лв. и цели подобряване на качеството на живот и намаляване на здравния риск за населението на градовете Враца, Мездра, Бяла Слатина и Козлодуй, както и повишаване нивото на предоставяните ВиК-а услуги.

Проектът включва:

• реконструкция на довеждащ водопровод от НР 13 000 м3 до НР 6 200 м3 с дължина 0,785 км;

• реконструкция и доизграждане на 23,025 км водопроводна мрежа в гр. Враца;

• реконструкция и доизграждане на 8,270 км водопроводна мрежа в гр. Мездра;

• реконструкция и доизграждане 12,218 км водопроводна мрежа в гр. Козлодуй;

• реконструкция и доизграждане 10,478 км водопроводна мрежа в гр. Бяла Слатина;

• доизграждане на 3,946 км канализационна мрежа в агломерация Враца, на 11,411 км в агломерация Козлодуй, на 6,505 км в агломерация Бяла Слатина и изграждане на нови канализационни клонове за битови води в северната зона на града, доизграждане на 0,878 км канализационна мрежа и реконструкция на 0,970 км канализационна мрежа в агломерация Мездра;

• по компонент "Пречистване" в ПСОВ - Враца е изграден навес върху изсушителни полета за временно съхранение на обезводнена утайка, а в ПСОВ - Козлодуй - площадка с навес за временно съхранение на обезводнена утайка.

 

"Благодаря на всички, които работиха заедно, в екип, за реализирането на този проект, каза на официалната церемония Ангел Престойски, управител на "ВиК" ООД - Враца. А това са работниците и служителите на нашето дружество, строителният надзор, звеното за управление на проекта и най-вече - строителите. Какво вложихме в земята? Най-доброто, с което разполагаме в момента в този сектор: многослойни тръби за водопроводите, гаранционният срок на които е минимум 50 г. и стъклокерамични тръби за канализацията, отговарящи на световните стандарти. За да може няколко поколения да се възползват от инвестициите, които сме направили по този проект.

 

 Ангел Престойски, управител на
Ангел Престойски, управител на "ВиК" ООД - Враца Източник: Община Мездра

Паралелно успяхме да изпълним още един проект на обща стойност над 5 550 000 лв., финансиран със средства по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., по който реконструирахме около 41 км водопреносна мрежа в с. Малорад, община Борован и в с. Липница, община Мизия. Допълнително построихме със собствени средства 28 км водопроводи в населени места, които не са обхванати от тези два проекта.

 

Или, ако обобщя, за година и няколко месеца изградихме 122 км водопроводи, 23 км канализация, подменихме хиляди водопроводни отклонения и изградихме хиляди канализационни отклонения. Това е огромен труд за сравнително кратко време. В резултат на положените от нас усилия при реализирането на проекта, който приключваме успешно, получихме благодарствено писмо от Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г., в което ни благодарят за съвместната работа и за свършеното от нас.

 

Най-важната оценка за нас обаче, разбира се, е тази на гражданите. В процеса на работата многократно сме се извинявали за притесненията, които сме им създавали. Но благодарение на общинските ръководства, с които работим в много добра спойка, тези настроения бяха своевременно туширани, на хората беше обяснено какво ги очаква и всички неща приключиха по възможно най-добрия начин. За което благодаря на общините, с всичкото уважение на целия колектив на "ВиК" - Враца към тях".

Още от "Враца"

Продължава работата по изграждането на парка в ж.к. "Младост" във Враца

С осигурените от бюджета средства в размер на над 700 000 лв. се предвижда облагородяване на пространството, изграждане на нова алейна мрежа и подходящо парково осветление, озеленяване, фитнес на открито и поливна система

Прочетете повече прочетете повече

Последни новини

Най-четени