Започна приемът на проекти в Националната кампания "Чиста околна среда" за 2023 г.

Националната кампания се провежда успешно вече 19 години при широка обществена популярност.

ПУДООС - Чиста околна среда
ПУДООС - Чиста околна среда Източник: Zonanews

Започна ежегодният конкурс за 2023 г. в рамките на Националната кампания "Чиста околна среда" на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), който се финансира от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и се провежда успешно вече 19 години при широка обществена популярност.

 

Допустими бенефициенти в конкурса са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини, Центрове за подкрепа на личностното развитие (ЦПРЛ) и Обединени детски комплекси (ОДК).

 

Управителният съвет на ПУДООС прие да бъдат отпуснати средства в размер до 3 500 000 лв. за провеждане на тазгодишния Национален конкурс "Чиста околна среда - 2023 г." за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема "Обичам природата и аз участвам".

 

Детска площадка по ПУДООС
Детска площадка по ПУДООС Източник: Zonanews

Средствата в предстоящата кампания ще бъдат разпределени по следния начин:

• за проекти на общини и кметства до 15 000 лв. с ДДС, на обща стойност 2 000 000 лв.,

• за проекти на училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК до 7 500 лв. с ДДС, на обща стойност 1 500 000 лв.

 

Крайният срок за изпълнение на дейностите по одобрените проекти е до края на м. ноември 2023 г. за общини и кметства, а за училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК - до края на м. октомври 2023 г.

 

В класирането няма да бъдат включвани проекти на заявители (кметства, кметски наместничества, райони на общини, училища, детски градини и ЦПЛР/ОДК), които са получили финансиране в Националната кампания "Чиста околна среда" през 2021 и 2022 г.

 

С реализирането на дейностите по Националната кампания "Чиста околна среда" се постига пряко позитивно въздействие върху околната среда и се формира положителна нагласа у хората за действия, свързани със съхраняването на природните ресурси.

 

Детски център по ПУДООС
Детски център по ПУДООС Източник: Zonanews

С доброволния труд на гражданите се залесяват и засаждат почистени площи, създават се и се възстановяват зони за отдих, ремонтират се детски и спортни съоръжения, подобрява се екологичната и естетичната среда. Кампанията ефективно допринася за по-отговорно и дълготрайно отношение на младите хора към опазването на околната среда, като ги ангажира с дейности за повишаване на екологичното съзнание и култура. В резултат на провеждането й през годините са осъществени хиляди проекти на територията на цялата страна.

 

Обявите за конкурса с критериите за участие са публикувани на електронната страница на ПУДООС: https://pudoos.bg/

 

Конкурсните проекти се изпращат до деловодството на ПУДООС по Държавна единна електронна система за обмен на документи (Eventis, Акстър и др.) или на e-mail: proekti2023@pudoos.bg

 

Проектът и приложенията задължително следва да бъдат сканирани и изпратени като един файл.

 

Крайният срок за подаване на проектните предложения е:

• за училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/ Обединени детски комплекси - 10.02.2023 г.

• За общини и кметства - 24.02.2023 г.

Таблица с входящите номера на всички постъпили проектни заявления ще бъде публикувана в срок до 03.03.2023 г. на интернет страницата на ПУДООС: www.pudoos.bg, в раздела на кампанията "Чиста околна среда - 2023 г." с мото "Обичам природата и аз участвам".

Резултатите от извършеното класиране на постъпилите заявления ще бъдат обявени в срок до 07.04.2023 г. на интернет страницата на ПУДООС: www.pudoos.bg, в раздела на кампанията.

Още от "Враца"

Община Мездра и БЧК поздравиха "на патерица" акушер-гинеколозите и акушерките в МБАЛ-Мездра по случай Бабинден

Доброволци от Българския червен кръст (БЧК), начело с председателя на Общинския съвет на БЧК Наталия Христова-Горанова, също поздравиха здравните специалисти

Прочетете повече прочетете повече

Последни новини

Най-четени