Кметът на Асеновград д-р Христо Грудев: Успяхме да привлечем 90 млн. лева за града

Той отчете втората година от мандата си

Д-р Христо Грудев
Д-р Христо Грудев Източник: Община Асеновград
Представяме накратко постигнатото от ноември 2020 г. до ноември 2021 г. и планираното занапред. Измина и втората година от управлението на д-р Христо Грудев, като кмет на община Асеновград, и неговия екип. В тази рубрика поетапно ще представим свършеното през последните 12 месеца. Въпреки COVID обстановката, стартираха и се реализираха проекти през цялата година. Извършваха се строително-монтажни и рехабилитационни дейности по уличната мрежа и спортни обкти в града и населените места на общината. Всички изпълнени дейности донесоха инвестиции от милиони левове, които се влагат за подобряването на градската среда и живота на жителите на Асеновград.
 
"Уважаеми съграждани, Изминаха още 12 месеца от мандата ми, като кмет на община Асеновград. Тази година беше интересна и смея да твърдя, че такава подобна година не е имало от новото време на България. Освен COVID-ситуацията, която продължава вече дълго време и засяга целия свят и, с която човечеството и ние, като община, се справяме колкото ни позволяват човешките и технологичните възможности, бяха проведени и три парламентарни избора и едни президентски първи и втори тур. Това създаде атмосфера, която натовари доста нашите съграждани и жителите на България, структурите, администрациите. Неминуемо всички тези фктори оказаха своето влияние върху плановете ни за развитие на градската среда през изминалата година", каза на пресконференция пред медии кметът на Асеновград доктор Христо Грудев.
 
Той започна изказването си, като съобщи, че въпреки трудните обстоятелства общинската администрация е успяла да привлече близо 90 000 000 лева, които държавата да инвестира в пътната инфраструктура по републикански пътища, разположени на територията на общината. За периода от края на 2020 г. до настоящия момент община Асеновград е договорирала външно финансиране от европейски и национални програми по немалък брой проекти. Предстои обновяване на НЧ "Родолюбие“ в Асеновград. За целта са заложени 3 800 579, 71 лева. Предвижда се цялостен ремонт, като ще се запазят автентичността и старинният вид на сградната конструкция. Съгласно европроекта, ще бъде подменена дограмата, ще се положи вътрешна топлоизолация по външни ограждащи стени, ще се сменят ВиК и електроинсталациите. Предвижда се ремонтиране на съществуващите санитарни възли и изграждане на нови. По проекта се предвижда ремонт и на сценичния интериор - осветление, декори, театрални столове, завеси, озвучителни тела и други.   Междувременно, беше обновена Спортна зала за вдигане на тежести "Иван Веселинов" в Асеновград. Финансиране реализацията на проекта е осигирено от Министерството на младежта и спорта (ММС). Стойността на инвестицията е в размер на 187 514 лева. Ремонтните дейности включваха подмяна на дограма, ремонт на подови настилки, вътрешни стени, фасади и покрив. Монтираха се нови осветителни тела и се направиха и други подобрения на сградата.
 
Пак чрез финансиране от ММС бе изградена изцяло нова спортна зала в Тополово. Стойността на проекта е в размер на 840 000 лева. Залата е многофункционална и се използва и като физкултурен салон от учениците на ОУ "Отец Паисий" в селото. Подходяща е за тренировки и състезания по баскетбол, волейбол и други спортове. Изцяло оборудвана е, като към нея са изградени съблекални и санитарни възли.   Други 287 012,88 лева бяха вложени за внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на община Асеновград по проект "Красива България". Ремонтните дейности включваха подмяна на старата дограма и всички съпътстващи дейности.   Предстои стартиране и на нов европейски проект с наименование "Партньорство за адаптация към климатичните промени". Финансирането е от Програма "Опазване на околната среда и климатични промени“. Проектът ще се реализира съвместно с общините Смолян, Свиленград, Крушари и "Плеядес България“, както и Норвежки университет за наука и технологии в Трондхайм. Стойността му за Асеновград е в размер на 137 371 лева. Целта на Програмата е да намали ефекта от замърсяването и други дейности на човека. Предвиждат се за изпълнение, от страна на община Асеновград, внедряване на енергоспестяващи мерки в сградата на общинската болница в града и на Градска библиотека "Паисий Хилендарски". За целта ще бъде монтирано автономно фотоволтаично захранване, т.е. ще може да се произвежда индивидуално електричество", коментира кметът .

Други 617 374 лева са инвестирани и по проект: "Патронажна грижа +" в община Асеновград" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014 г. - 2020 г.". Чрез него се осигурява подкрепа и се предоставя грижа за възрастни хора и лица с увреждания посредством услуги в домашна среда, във връзка с разпространението на COVID-19. От реализирането на дейностите ще могат да се възползват най-малко 168 лица от определените целевите групи. По Фонд "Социална закрила" пък се инвестираха 50 000 лева за доставка и монтаж на изцяло нов специализиран асансьор в Дом за пълнолетни лица с физически увреждания (ДПЛФУ) в града. 206 352 лева се влагат по проект “Осигуряване на топъл обяд на територията на община Асеновград“. Целта на реализацията е намаляване броя на живеещите в бедност асеновградчани, чрез подпомагането им с осигуряване на храна. От безплатната услуга се възползват 300 лица. За хората със затруднения в придвижването, се реализират доставки по домовете.   "Не на последно място споменаваме и проектите, реализирани чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), които също са привлечени като инвестиции по населените места на територията на община Асеновград. А именно: изграждане на зона за отдих в Новаково (9999,60 лева); обновяване на централен парк в Тополово (10 000 лева); създаване на кът за отдих в Избеглии (9987,33 лева); изграждане на детска площадка в Конуш (9999,00 лева)", допълни кметът Христо Грудев.
 

Още от "Пловдив"

Последни новини

Най-четени