Решава се проблемът с недостига на вода в асеновградското село Червен

Днес бе направена "първа копка" за изграждане на нов хоризонтален дренаж и водопровод в с. Червен

Решава се проблемът с недостига на вода в асеновградското с. Червен
Решава се проблемът с недостига на вода в асеновградското с. Червен Източник: Община Асеновград

Кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев даде  официално старт на строителните дейности по изграждането на нов хоризонтален дренаж и водопровод за допълнително водоснабдяване в с. Червен.

 

На събитието присъстваха двамата зам.-кметове на община Асеновград инж. Стоян Димитров и инж. Петър Петров, управителя на ВиК Пловдив ЕООД - инж. Огнян Кулишев, Ръководител експлоатационен район ВиК Асеновград -инж. Иван Трайков, кметът на с. Червен - Атанас Игнатов, кметове на близките населени места, общински съветници, жители на селото и строителните инженери отговарящи за строителните дейности по изграждането на обекта. 

 

Първа копка за водоснабдяването на село Червен
Първа копка за водоснабдяването на село Червен Източник: Община Асеновград

Припомняме, че с. Червен разполага с още два малки водоизточника, осигуряващи 1,2 литра в секунда. За постигане на нормално водоснабдяване на селото, в което живеят около 830 жители, съгласно нормите, са необходими допълнително 3,5 литра в секунда. Община Асеновград, през 2010 г. при предходния мандат на доктор Грудев,  извърши хидрогеоложко проучване и изработи проект за осигуряване на допълнителен водоизточник. Според резултатите от проучването, се очаква дебит от 5 литра в секунда.

 

С цел извършване на необходимите строителни дейности между "ВиК"-Пловдив и Община Асеновград бе сключен договор за съвместна дейност. Задълженията на Община Асеновград са:  изграждане на хоризонтален отточен дренаж със средна дълбочина на полагане 4 метра и дължина от 144 метра и строителство на помпена станция. Задълженията на "ВиК"-Пловдив са: оборудване на помпената станция и полагане на захранващ водопровод до съществуващия водоем на селото.

 

С осигуряване на това допълнително количество директно към резервоара на с. Червен, водоснабдяването на цялата група от пет села ще бъде подобрено, тъй като ще има по-голяма наличност на вода от каптажа "Св. Георги" за останалите населени места.

 

Още от "Пловдив"

Последни новини

Най-четени