Интерактивен терминал в Бюрото по труда в Мездра ще помага на безработните при търсенето на работа

Решението дава възможност за динамична промяна на съдържанието чрез подходящо визуално представяне

Интерактивен терминал в Бюрото по труда в Мездра
Интерактивен терминал в Бюрото по труда в Мездра Източник: Община Мездра

Дирекция "Бюро по труда" - Мездра вече разполага с интерактивен обществен терминал, който ще помага на безработните лица при търсенето на работa, както и на работодателите да намерят необходимите им работници. Устройството е инсталирано в коридора на четвъртия етаж в сградата на Община Мездра и визуализира информацията и услугите, предоставяни от Агенцията по заетостта. 

 

Основните ползи от новата придобивка са: 
• Дигитално представяне на съдържанието и интеракция с потребителя; 
• Достъп до информация за програми и проекти на Агенцията; 
• Актуалност на информацията и възможност за бърз преглед на наличните услуги на Агенцията; 
• Стъпка към цялостна дигитална трансформация на услугите; 
• Гъвкавост и бързина при промени в информацията, предоставяна на гражданите; 
• Повече възможности за подходящи формати на съдържанието и визуализация, с цел постигане на максимални резултати; 
• Драстично намаляване на използването на хартиени материали, с което се обръща внимание и грижа към околната среда. 

 

Технологията предоставя възможност за централизирано управление на дисплеи с информационно, рекламно и медийно съдържание. Решението дава възможност за динамична промяна на съдържанието чрез подходящо визуално представяне, чрез което се цели по-широка информираност за предлаганите услуги от Агенцията. 


Touch Screen технологията от своя страна спомага за интеракция на потребителите с дисплея за получаване на необходимата търсена информация. Мониторите разполагат с внедрена операционна система Android. Това дава възможност за поддържането на многоброен тип файлове. 

Още от "Враца"

Последни новини

Най-четени